DEMO MOD - LIMIT ZA IZNOS UPLATE 100,00 RSD;
POLJE ZA RAČUN PRIMAOCA SE NE MOŽE EDITOVATI

ZA PUNU FUNCIONALNOST MORATE SE REGISTROVATI

  UPLATNICA    FAKTURA sa PDV-om    FAKTURA bez PDV-a  NALOG ZA UPLATU
Uplatilac

Svrha uplate

Primalac
  
Šifra
plaćanja

 Valuta
 Iznos

Račun primaoca (fiksno u DEMO modu)

Model
 Poziv na broj (odobrenje)

GREŠKA: Polje "Uplatilac" je prazno


POWERED BY CAFTIS  -  MEMBER OF DD TICKETS GROUP